Return to site

NIEUWE KOR 2020

Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Zoals u misschien al hebt vernomen via verschillende kanalen zal er vanaf 2020 een nieuwe Kleine Ondernemers Regeling, hierna te noemen KOR, in werking treden. Middels deze mail willen wij u op de hoogte brengen van de wijziging.

Oude KOR

De oude KOR welke tot 2020 nog geldig is zal dus vervallen. Onder de oude KOR was het mogelijk géén BTW te betalen wanneer er op jaarbasis, na aftrek van voorbelasting, minder dan €1.345 BTW betaald diende te worden.

Daarnaast ontving u een vermindering van de te betalen BTW wanneer het oorspronkelijk te betalen BTW bedrag op jaarbasis, na aftrek van voorbelasting, tussen de €1.883 en €1.345 bedroeg. Onder de nieuwe KOR zijn voorgaande regels niet meer geldig.

Nieuwe KOR

De nieuwe KOR is een algehele vrijstelling van BTW-verplichtingen waarvoor kan worden geopteerd bij een omzet van minder dan €20.000 op jaarbasis.

Als hiervoor wordt gekozen betekent dat het volgende:

  • De keuze geldt voor de duur van 3 jaar
  • Er mag geen BTW naar klanten toe berekend worden, er wordt dus geen BTW gefactureerd
  • Er mag geen BTW worden teruggevorderd op aankopen, kosten en investeringen
  • Er hoeft geen BTW aangifte meer te worden ingediend, de administratieve verplichting blijft wel geldig. Er dient dus een administratie te worden bijgehouden.

De nieuwe KOR is met name interessant voor ondernemers die:

  • Minder dan €20.000 omzet genereren per jaar en;
  • Voornamelijk aan particulieren factureren en;
  • Niet aan buitenlandse afnemers factureren en;
  • In de komende 3 jaren geen grote investeringen willen doen en;
  • Geen inkopen doen waarvan de btw verlegd is (inkopen verlegd / inkopen buitenland) en;
  • Per saldo op jaarbasis BTW dienen te betalen (regeling oude KOR niet meenemen).

Wanneer wordt geopteerd voor de nieuwe KOR, verdient het volgende uw aandacht. Zo kan het verwarring scheppen als er geen btw meer op de factuur vermeld wordt. Door het factureren zonder BTW, weet de afnemer dat u gebruik maakt voor de nieuwe KOR en dus minder dan €20.000 omzet op jaarbasis genereert. Wellicht is dit informatie die u niet graag wilt delen met uw afnemers.  Wanneer u opteert voor de nieuwe KOR, zal er ook worden gekeken naar de afgetrokken BTW op investeringen in de laatste 5 boekjaren. De kans bestaat dat er een herziening van de afgetrokken BTW plaats gaat vinden. Dit is het geval als de voordruk op de investering meer dan €2.500 bedroeg. Met investeringen bedoelen we aangeschafte bedrijfsmiddelen vanaf €450,- exclusief BTW per stuk.

Wat te doen?

Zoals u merkt is de nieuwe KOR ingewikkelder dan de Belastingdienst ons wil doen voorkomen. Echter ligt de definitieve beslissing bij u en is dit afhankelijk van het soort activiteiten welke in de toekomst worden uitgevoerd.

Bovenstaande hebben we getracht om onderstaand nog eens visueel weer te geven. Mocht u willen opteren of vragen hebben over voor de nieuwe KOR, kunt u ons altijd bellen en/of mailen (info@mkadviseurs.nl / 045 550 6611).

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK